Termeni şi condiţii de utilizare

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în Monitorul Oficial nr. 790 din data de 12 decembrie 2001, îmi dau consimţământul expres ca Violet Space Consulting Ltd să prelucreze datele mele cu caracter personal, specificate anterior, în scopurile enunţate mai sus, şi să dezvăluie şi să transfere datele cu caracter personal în ţara şi/sau în străinătate altor entităţi membre ale grupului de societăţi Violet Space Consulting Ltd , societăţilor specializate în prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizorilor de servicii români şi străini (cum ar fi în vederea tipăririi plicurilor şi ordinelor poştale de colectare a creanţelor scadente datorate Violet Space Consulting Ltd ), instituţiilor de credit şi altor instituţii financiare care sunt partenere ale Violet Space Consulting Ltd . Violet Space Consulting Ltd are de asemenea dreptul să dezvăluie datele mele cu caracter personal autorităţilor competente (cum ar fi Banca Naţională a României) precum şi către Biroul de Credit sau alte instituţii similare. Prin prezenta, sunt de acord ca acest consimţământ să fie valabil nelimitat în timp pentru toate datele cu caracter personal menţionate mai sus, precum şi în ceea ce priveşte orice alte date cu caracter personal similare furnizate Violet Space Consulting Ltd pe toată durata relaţiei contractuale prezente si viitoare cu Violet Space Consulting Ltd şi în legătură cu aceasta.

 

Serviciul este operat de Violet Space Consulting Ltd (Denumite în continuare "operator").

Împrumutații, împrumut sau ipotecar este orice persoană care intră în contact cu operatorul de orice formă de comunicare (denumit în continuare "persoana creditată").

Imprumutatul este de acord cu colectarea, păstrarea și prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de operator.

Unele date furnizate de un candidat pentru un împrumut sunt date cu caracter personal, în sensul Legii nr 101/2000 Coll. privind protecția datelor cu caracter personal, astfel cum a fost modificată.

Imprumutatul este de acord cu răspândirea de comunicări comerciale prin formă electronică (§ 7 din Legea nr 480/2004 Coll.). Consimțământul debitorului se acordă pentru o perioadă nedeterminată. Reclamanta recunoaște că operatorul în orice moment în timpul prelucrării datelor cu caracter personal furnizează solicitantului informațiile privind domeniul de aplicare și scopul prelucrării datelor cu caracter personal sau explicații privind modul în care să se ocupe de date cu caracter personal.

Operatorul își rezervă dreptul de a folosi datele dumneavoastră personale și datele de la debitori, în scopul de a vă informa despre noutăți și produse noi și servicii ale operatorului, sau. pentru alte scopuri de marketing.

Violet Space Consulting Ltd își rezervă dreptul de a trimite comunicări comerciale pentru servicii care nu au legătură cu serviciile pentru care ordinul a fost cedat de date cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către debitor, compania Violet Space Consulting Ltd numească o terță parte ca un procesor. Cei interesați de acest împrumut, de asemenea, în mod expres de acord că Societatea Violet Space Consulting Ltd este autorizat să transfere informațiile personale pentru a furniza debitorului cerut serviciilor și faptul că societatea este Violet Space Consulting Ltd dreptul de a transmite informații cu caracter personal împrumutat la o altă entitate în cadrul unui contract între terț și societatea Violet Space Consulting Ltd

Operatorul își rezervă dreptul de a solicita un credit, credit ipotecar sau taxe.

Operatorul își rezervă dreptul de a refuza sau de nezprostředkovat împrumut, credit sau ipotecar și fără nici o compensație.

Operatorul nu este un creditor, împrumuturi sau ipoteci.

Imprumutatul este de acord Proprietatea privată, a declarat el la cererea lui pentru un împrumut, credit sau ipotecare.

Imprumutatul poate, în orice moment se aplică, în scris, operatorului privind scoaterea parțială sau totală a datelor sale cu caracter personal de la un operator de baze de date.

 

Termeni şi condiţii de utilizare sunt valabile de la 20 februarie 2013.

Orice modificări vor fi postate pe www.imprumut24.com

În caz de litigii sunt valide Termeni şi condiţii de utilizare în cehă.

În caz de litigii se aplică legislația Republicii Seychelles. Orice litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești în Republica Seychelles

 

Termeni şi condiţii de utilizare în cehă:

Službu provozuje Violet Space Consulting Ltd (dále jen "provozovatel").

Zájemcem o půjčku, úvěr nebo hypotéku je každá osoba, která kontaktuje provozovatele jakoukoli formou komunikace (dále jen "zájemce o půjčku").

Zájemce o půjčku souhlasí se shromaždováním, uchováním a zpracováním osobních údajů, které poskytuje provozovateli.

Některé údaje uvedené zájemcem o půjčku  mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Zájemce o půjčku souhlasí se šířením obchodního sdělení elektronickou formou (§ 7 zákona č. 480/2004 Sb.). Souhlas zájemce o půjčku je poskytován na dobu neurčitou. Zájemce  bere na vědomí, že provozovatel kdykoli v průběhu zpracování osobních údajů poskytne zájemci informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů či vysvětlení ke způsobu zpracování osobních údajů.

Provozovatel si vyhrazuje právo použít osobní data a údaje zájemců o půjčku s cílem zasílání informací o novinkách a nových produktech a službách provozovatele, popř. za jiným marketingovým účelem.
Violet Space Consulting Ltd si vyhrazuje právo na zaslání obchodního sdělení i na služby nesouvisející se službou, při jejímž objednání došlo k předání osobních údajů. Zpracováním osobních údajů zájemce o půjčku může společnost Violet Space Consulting Ltd pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Zájemce o půjčku tímto zároveň výslovně souhlasí s tím, že společnost Violet Space Consulting Ltd je oprávněna předat osobní údaje zájemce o půjčku poskytovali poptávané služby a že je společnost Violet Space Consulting Ltd oprávněna předat osobní údaje zájemce o půjčku jinému subjektu na základě smlouvy mezi třetí osobou a společností Violet Space Consulting Ltd.

Provozovatel si vyhrazuje právo žádosti o půjčku, úvěr nebo hypotéku zpoplatnit.

Provozovatel si vyhrazuje právo neposkytnout nebo nezprostředkovat půjčku, úvěr nebo hypotéku a to bez jakékoli náhrady.

Provozovatel není poskytovatelem půjček, úvěrů ani hypoték.

Zájemce o půjčku souhlasí s ručením nemovitostí, kterou uvedl při své žádosti o půjčku, úvěr nebo hypotéky.

Zájemce o půjčku může kdykoliv písemně požádat provozovatele o částečné anebo úplné odstranění jeho osobních údajů z databáze provozovatele.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 20.2.2013

Případné změny budou uveřejněny na www.imprumut24.com

V případě soudního sporu jsou platné obchodní podmínky v českém jazyce.

V případě sporu se platí právní předpisy Seychelské republiky (
Republic of Seychelles). Případné spory budou řešeny soudy v Seychelské republice (Republic of Seychelles)